ساروین | درباره ساروین
Sarwin
;

درباره شرکت ساروین

شركت جامع طراحي كه با هدف بهره وري هرچه آسان تر افراد از خدمات طراحي اعم از طراحي داخلي، طراحي امنيتي، طراحي محصول، طراحي سرويس، برندينگ، عكاسي با كادري مجرب و متخصص ايجاد شده است.

ساروين در سال ١٣٩۱ با شعار حس خلاق هنر با تلفيق هنر و تكنولوژي با ديدگاه احساس متقابل فرهنگ و اهميت بالاي بهبود عملكرد و زيبايي در طراحي تاسيس شد.

مي توان از ويژگي هاي ساروين مشاوره رايگان قبل از شروع پروژه و استفاده از مشاورين كارآزموده حين انجام پروژه براي در جريان گذاشتن و لحاظ نظرات كارفرما اشاره نمود.